Metody sanace

18.10.2017 

http://dream-of-angel.cz//public/galerie/images/sanace_pamatky

Metody sanace

18.10.2017 16:30

Přehled metod sanace

Beztlaková injektáž

Chrom - niklové desky

Podřezání strojní pilou

Řezání diamantovým lanem.

Svislá hydroizolace zdiva

Sanační omítky

průzkumy pro sanace

 • určení druhu malty a materiálu zdiva

 • měření vlhkosti zdiva a omítek

 • odběr a laboratorní analýza vzorků - vlhkost, pH, obsah solí

 • stanovení plísní

 • laboratorní stanovení hmotnostní vlhkosti, efektivní porozity a stupně nasycení zdiva

 • monitoring parametrů vnitřního prostředí - vlhkost, teplota, rosný bod

 • monitoring vysoušení staveb

 • tlakové zkoušky a vyhledávání průsaků

 • Termíny a jejich definice:

 • hydrofyzikální expozice; hydrofyzikální namáhání: vymezení fyzikální kvality i kvantity působícího vodního prostředí na stavební konstrukce a objekty

 • podpovrchová voda: voda ve všech skupenstvích i formách vyskytující se pod zemským povrchem

 • zemní vlhkost: voda v plynném a kapalném skupenství vázaná v pórovitém horninovém prostředí sorpčními a kapilárními silami.

 •  
 • prosakující voda; gravitační voda: voda v kapalném skupenství prosakující vlivem gravitace nekapilárními póry horninového prostředí od povrchu území nebo z povrchových toků k hladině podzemní vody

 • podzemní voda: voda v kapalném skupenství vyplňující póry zvodnělých hornin; vytváří plošně rozsáhlou, hydraulicky spojitou hladinu a působí hydrostatickým tlakem

 • puklinová voda: část podpovrchové vody vyplňující pukliny, zlomy i jinak vzniklé prostory v horninách

 • povrchová voda: voda v kapalném skupenství stékající po povrchu území

 • srážková voda; atmosférické srážky: výsledek kondenzace nebo desublimace vodních par v ovzduší nebo na zemském povrchu, předmětech a rostlinách; rozlišují se kapalné a tuhé srážky

Nové články


Hydroizolace spodní stavby
Hydroizolace spodní stavby

Podle výsledku průzkumu a jejich interpretace navrhneme koncept sanace svislého zdiva, postup ...

18.10.2017


Sanace zdiva
Sanace zdiva

Co je obor sanace zdiva?

16.10.2017


Chemická injektáž
Chemická injektáž

Chemická injektáž pomocí emulzního krému

16.10.2017


Tlaková chemická injektáž
Tlaková chemická injektáž

Metody chemické,vytváření chemické hydroizolační clony ve struktuře zdiva s utěsňujícími ...

16.10.2017


Nárážení nerezových desek
Nárážení nerezových desek

Mechanická metoda narážení nerez.plechů do vlhkého zdiva.

16.10.2017


Aktuality


Basilika Svatého Martina

V listopadu nás čeká větší zakázka v německém Ambergu.

24.10.2017


Jsme na Facebooku

Ode dneška nás najdete i na Facebooku.

23.10.2017


Euro Mont CS spol.s.r.o

Dokončena sanace zdiva, formou tixotropního krému na bázi silanu -siloxanů. Pro firmu Euro Mont CS spol.s.r.o., Plzeňská 232,35301 Mariánské Lázně.

20.10.2017


© Dream of Angel | Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů

seo&grafika: SeoGraf | engine: SpeedWeb