Hydroizolace spodní stavby

18.10.2017 

  • Domů
  • Hydroizolace spodní stavby
http://dream-of-angel.cz//public/galerie/images/nop4-001

Hydroizolace spodní stavby

18.10.2017 11:0

Podle výsledku průzkumu a jejich interpretace navrhneme koncept sanace svislého zdiva, postup provádění a návaznost jednotlivých sanačních opatření.

Podle výsledku průzkumu a jejich interpretace navrhneme koncept sanace svislého zdiva, postup provádění a návaznost jednotlivých sanačních opatření. Zvolené metody musí odpovídat výsledkům analýzy a v případě památkově chráněných staveb respektovat ochranu historických materiálů. Je-li stavebním průzkumem potvrzena jako příčina poruch vzlínající vlhkost, je nutné vytvořit účinnou bariéru bránící pronikání vody do konstrukcí.

Při návrhu sanace je nutné vyřešit i problematiku zasolení zdiva. Opomenutím vlivu solí dochází později k poruchám, jež bývají mylně přisuzovány špatné funkci hydroizolace nebo injektáže. Vodorozpustné soli mají totiž schopnost na sebe vázat vzdušnou vlhkost a zasolené stavební materiály se pak projevují v povrchových vrstvách jako vlhké. Povrchové úpravy zdiva proti solím mají jen krátkodobý účinek, pokud není zdivo zároveň separováno od zdroje vlhkosti a solí.

Součástí konceptu sanace musí být i stanovení režimu vysoušení a větrání, a to nejen během provádění prací, ale i po dokončení sanačních prací. Nadměrná vlhkost ze sanovaných konstrukcí se musí postupně odpařit a odvětrat ze sanovaných prostor. K tomu je potřeba teplo (tepelná energie pro odpařování vody) a dostatečné větrání. Je třeba mít na paměti, že se často jedná o velké množství vody v řádech stovek až tisíců litrů, které opouští sanované konstrukce poměrně dlouho po dokončení sanace (několik měsíců až let).

Pro sanační práce většího rozsahu Vám zpracujeme projekt, který detailně popisuje koncept sanace, způsob provádění izolačních a sanačních prací, režim větrání a podmínky nového užívání stavby.

Diagnostiku zdiva pro sanace vlhkého zdiva provádíme moderními metodami s návazností na exaktní laboratorní stanovení.

Nové články


Metody sanace
Metody sanace

Přehled metod sanace

18.10.2017


Sanace zdiva
Sanace zdiva

Co je obor sanace zdiva?

16.10.2017


Chemická injektáž
Chemická injektáž

Chemická injektáž pomocí emulzního krému

16.10.2017


Tlaková chemická injektáž
Tlaková chemická injektáž

Metody chemické,vytváření chemické hydroizolační clony ve struktuře zdiva s utěsňujícími ...

16.10.2017


Nárážení nerezových desek
Nárážení nerezových desek

Mechanická metoda narážení nerez.plechů do vlhkého zdiva.

16.10.2017


Aktuality


Basilika Svatého Martina

V listopadu nás čeká větší zakázka v německém Ambergu.

24.10.2017


Jsme na Facebooku

Ode dneška nás najdete i na Facebooku.

23.10.2017


Euro Mont CS spol.s.r.o

Dokončena sanace zdiva, formou tixotropního krému na bázi silanu -siloxanů. Pro firmu Euro Mont CS spol.s.r.o., Plzeňská 232,35301 Mariánské Lázně.

20.10.2017


© Dream of Angel | Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů

seo&grafika: SeoGraf | engine: SpeedWeb